Otvaranje korisničkog računa


Ime:
Prezime:
Titula:
Ustanova:
Ulica i broj:
Postanski broj:
Mjesto:
Zemlja:
Telefon:
Telefaks:
E-posta:
Korisnik:
 
Ograničenje po jednom unosu (max. pojavnica): 200.000
 
U kontrolno polje unesite samo plave znamenke:
3314855279


Sporazum o ustupanju prava na korištenje podataka
s Hrvatskoga lematizacijskog poslužitelja
za nekomercijalnu istraživačku uporabu


Ovaj sporazum zaključuje se DANOM PODNOŠENJA između Vas KORISNIKA i ISPORUČITELJA (Zavod za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, Marko Tadić).

PRI ČEMU ĆE:

Sljedeći nazivi u ovome sporazumu nositi sljedeće značenje:

 • "RESURSI" se odnose na Hrvatski lematizacijski poslužitelj koji sadrži Hrvatski morfološki leksikon i pripadajuću dokumentaciju

 • "Istraživačke svrhe" znače samo one svrhe koje su povezane s istraživanjem u okviru kojeg se koristi, koje uključuje ili se temelji na RESURSIMA (u cijelosti ili dijelom) ili kopijama RESURSA, te isključuju razvitak ili komercijalnu uporabu bilo kojeg proizvoda ili prototipa proizvoda koji uključuje, koristi ili se temelji na RESURSIMA ili na bilo kojem dijelu RESURSA (u cijelosti ili dijelom)

 • "Uvažavanje" znači da uporaba RESURSA čiji je rezultat neka publikacija mora biti popraćena uvažavanjem te činjenice u dotičnoj publikaciji, uz uvrštenje referencije na relevantne radove ISPORUČITELJA koji predstavljaju RESURSE

Na temelju stalnoga poštivanja svih ugovornih uvjeta sadržanih u ovom sporazumu od strane KORISNIKA, ISPORUČITELJ je suglasan da KORISNIKU omogući pristup RESURSIMA i dodijele KORISNIKU neekskluzivno pravo na korištenje RESURSNIH podataka isključivo u istraživačke svrhe te uz uvažavanje kako je gore definirano.
KORISNIK se obvezuje na poduzimanje mjera kako bi zaštitio autorsko pravo RESURSA i njihovih dijelova te preuzima obvezu poduzimanja svih razumnih radnji kako bi spriječio svaku neovlaštenu uporabu RESURSA uključujući ikakve kopije ili izvatke iz istih.
Ako se sam KORISNIK ili bilo koja osoba koja djeluje u njegovo ime svjesno ne bude pridržavala svih uvjeta navedenih u ovom sporazumu (osim uz pisano dopuštenje ISPORUČITELJA), ovaj će se sporazum raskinuti u roku od 1 mjeseca nakon pisane obavijesti ISPORUČITELJA KORISNIKU. Takav raskid neće imati štetne posljedice za bilo koji zahtjev koji bi ISPORUČITELJ mogao postaviti, bilo u vezi s novčanim dugovanjem i/li odštetom i/li drugim oblicima naknade.
Ako ISPORUČITELJ ne iskoristi ili ne provede neko od prava prema ovom sporazumu, to se neće smatrati odustajanjem od tog prava niti će priječiti korištenje ili provedbu tog prava u budućnosti.
ISPORUČITELJ ne daje jamstva niti izjavljuju da će RESURSI biti prikladni za neku određenu svrhu, ne prihvaća odgovornost za bilo kakva ograničenja ili pogrješke u RESURSIMA, te ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji mogu proizići iz KORISNIKOVE uporabe RESURSA.
 


 
Nakon što ispunite sve podatke u ovom obrascu, molimo Vas da ga pošaljete. Primit ćete svoje korisničko ime i zaporku elektroničkom poštom.

Ukoliko zbog njihove zaštite neke podatke ne želite slati elektroničkim putem, molimo Vas da ispišete ispunjen obrazac i pošaljete ga faksom na sljedeću adresu:

   Na pozornost:
   prof. dr. sc. Marko Tadić
   Zavod za lingvistiku 
   Filozofski fakultet
   Sveučilišta u Zagrebu
   Ivana Lučića 3
   10000 Zagreb
   Hrvatska
   Faks: +385 1 6156 879
  

Prihvaćam ovaj sporazum

Korisnički račun
Zaboravili ste zaporku?
Otvaranje korisničkog računa
Hrvatski lematizacijski poslužitelj
Hrvatski lematizacijski poslužitelj..
Hrvatski morfološki leksikon..
Pomoć
Ako niste sigurni kako unositi riječi, pogledajte ovu stranicu..
Pritiskom na i možete skupiti odnosno raširiti rezultate za pojedinu riječ..
Rezultati
Rezultate upita možete preuzeti u tekstnom ili XML formatu: